Publicerat 2015-05-11 09:48.

Hushållens förväntningar på bostadspriserna avtar något under maj månad. Det visar SEB:s Boprisindikator.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Holger.Ellgaard (CC BY-SA 3.0)

Andelen av hushållen som tror på stigande bostadspriser det kommande året faller fyra punkter från 77 till 73 procent mellan april och maj månad. Även andelen som tror att priserna sjunker minskar i maj: från tio till åtta procent, medan andelen som förväntar sig oförändrade priser ökar till 12 procent. Vilket totalt sett resulterar i en svag nedgång av boprisindikatorn från 67 till 65.

- När Finansinspektionen meddelade att planerna på ett amorteringskrav läggs på is, förväntade sig många att boprisförväntningarna skulle dra iväg uppåt. Nu ser vi att de i stället dämpats något även om nivån är mycket hög, kommenterar SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

Likt föregående månad tror de svenska hushållen att reporäntan ligger på 0,28 procent om ett år, vilket är första gången på sex månader som förväntningarna inte minskat.

- Hushållen kan ha påverkats av Riksbankens överraskande beslut att lämna räntan oförändrad i april och dragit slutsatsen att det nu är slutsänkt, säger Jens Magnusson.

En andel om fyra procent av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån planerar att binda räntan inom tre månader. I april uppgick andelen som önskade binda räntan till sju procent.

Östra Götaland står för den största ökningen av boprisindikatorn, från 60 till 65 procent. Även i Stockholm, Norrland och Västra Götaland ökar indikatorn. Däremot har det skett en nedgång i Skåne och Svealand.

BOPRISINDIKATORN

MAJ-14 JUN-14 JUL-14 AUG-14 SEP-14 OKT-14 NOV-14 DEC-14 JAN-15 FEB-15 MAR-15 APR-15 MAJ15
60 56 64 62 64 59 57 54 59 66 68 67 65