Publicerat 2015-05-08 12:50.

Drygt varannan ny lägenhet som byggdes under fjolåret var en hyresrätt. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

I fjol stod sammanlagt 29 164 bostadslägenheter klara i helt nybyggda fastigheter, varav 8 410 av lägenheterna var belägna i småhus och 20 754 stycken i flerbostadshus. Av det totala antalet nybyggda färdigställda lägenheter uppgick andelen hyresrätter till 52 procent.

Jämfört med år 2013 är skillnaden marginell, då det färdigställdes 29 225 nybyggda lägenheter i landet. Även andelen lägenheter i småhus och andelen i flerbostadshus var likvärdiga.

Av 2014 års färdigställda lägenheter i flerbostadshus hittas 12 071 stycken, eller 58 procent, i Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg. Stor-Stockholm stod för den största andelen, där närmare var tredje ny lägenhet uppfördes.

Uppsala län stod samtidigt för flest färdigställda lägenheter per invånare, vilket är ett oförändrat resultat från föregående år. Här stod 4,9 lägenheter per tusen invånare klara under året. Minst antal nybyggen per invånare noterades i Västernorrlands län där det färdigställdes 0,4 lägenheter per tusen invånare. Riksgenomsnittet uppgick till 3,0 lägenheter per tusen invånare.

Andelen hyresrätter och bostadsrätter i nybyggda flerbostadshus var i stort sett lika stor. Under året var 52 procent av de nybyggda lägenheterna upplåtna som hyresrätter medan resterande del var bostadsrätter. Beroende på var i landet bostäderna uppförts varierar dock andelen hyresrätter och bostadsrätter. I till exempel Stor-Stockholm var så mycket som 65 procent av de färdigställda lägenheterna bostadsrätter, medan motsvarande andel utanför storstadsområden var 35 procent.

OmrådeAndel bostadsrätterAndel hyresrätter
Stor-Stockholm65%35%
Stor-Göteborg49%51%
Stor-Malmö48%52%
Riket (exkl. storstadsområden)35%65%