Publicerat 2014-09-17 10:37.

De tidsbundna elprisavtalen har inte varit så här låga sedan januari 2006. Samtidigt är elnätspriserna på fortsatt uppgång. Det rapporterar Energimyndigheten.

Källa: Bild: Energimyndigheten

Det var åtta år sedan elprisavtalen på ett, två och tre år låg på en sådan låg nivå som rapporteras för årets andra kvartal. I april i år betalade kunder i lägenhet bara 50,1 öre per kilowattimme.

- En stark kraftbalans tillsammans med låga koldioxidpriser samt god tillgång till vatten är några faktorer som ligger till grund för de låga tidsbundna avtalen, säger Daniel Andersson på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

De senaste 12 åren har elnätspriserna ökat varje år. I januari i år låg elnätspriset för en lägenhet 4,2 procent högre än samma tidpunkt under föregående år. Under 2014 betalar en genomsnittlig lägenhetskund 66,7 öre per kilowattimme.

De rörliga elavtalen blir allt populärare och går förbi andelen med tidsbundna avtal. I juni 2014 rapporterades att 40 procent väljer rörligt pris medan 37,7 procent föredrar tidsbundet. Det ska jämförelas med 2013 då 37,4 procent valde rörligt och 38,2 procent tidsbundet.

111 000 hushållskunder har under 2014 valt att byta elleverantör, vilket är en minskning med en procent jämfört med samma period under föregående år. Totalt sett har det skett en ökning med sju procent av leverantörsbyten de senaste året.