Publicerat 2014-09-26 08:28.

Betydligt fler hyresgäster än bostadsägare oroar sig över ökade boendekostnader i framtiden. Det visar en undersökning genomförd av SBAB.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Mikael Lindmark (CC BY-SA 3.0)

Över hälften (53%) av landets hyresgäster är rädda för att inte kunna bo kvar i sin bostad i framtiden. Samtidigt säger endast 21 procent av bostadsägarna det samma. SBAB menar att en av anledningarna till att bostadsägare inte delar samma oro, är den senaste tidens ökade värde av bostäder, vilket utgör en slags buffert - och med det tillkommen trygghet. Ytterligare en anledning kan vara att hyresgästers inkomst är avsevärt lägre, så att den också lägre utgiften för boende inte kompenseras för. 

Trots friheten från bland annat ett låns ränterisk, oroar sig alltså hyresgäster mer för ökad boendekostnad än bostadsägare. Även om en hyresrätt kan anses som ett mer bekymmersfritt alternativ av samhället.

- Hyresrätten lyfts ofta fram som ett alternativ för de som vill bo bekymmersfritt. Verkligheten verkar dock se annorlunda ut då en betydligt större andel av hyresgästerna oroar sig inför framtida boendekostnader ? trots att de inte tar den ränterisk som bostadsägare med lån tvingas till. Avståndet är också rimligen alldeles för stort för att enkom förklaras av skillnader i disponibel inkomst mellan hyresgäster och bostadsägare, säger Karin Hellgren Presschef SBAB i ett pressmeddelande.

Så många som 69 procent av de tillfrågade hyresgästerna säger sig inte ha råd med att köpa bostad i den ort de nu bor. Vilket bekräftar den svåra uppgiften att få en fot in på bostadsmarknaden - kontantinsats, hög prisnivå och ingen bostad att sälja med vinst gör det mycket svårt att idag bli bostadsägare.

DÄRFÖR ÄGER HYRESGÄSTER INGEN BOSTAD

PåståendeAndel som håller med
Jag har inte råd att köpa en bostad på min ort nu69%
Jag bryr mig inte om det övervärde jag hade haft om jag ägt min bostad39%
Jag vill inte äga min bostad38%
Jag ångrar att jag inte köpte en bostad tidigare när det var billigare35%
Hade jag fått låna pengar av banken hade jag köpt en bostad32%