Publicerat 2015-04-13 11:03.

Hela en av fem bostadsrätter säljs innan visning. Det visar SBAB:s Mäklarbarometer.

På bostadsmarknaden råder just nu hög efterfrågan och lågt utbud. Vilket i sin tur leder till allt högre priser - allra främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Enligt mäklarna i nämnda tre städer säljs snitt hela 21 procent av alla bostadsrätter innan visning. Samma siffra på småhusmarknaden är 13 procent.

Stockholm står för den bostadsrättsmarknad där flest bostäder går innan visning. Här beräknar mäklarna att 24 procent av bostadsrätterna säljs före den visats. I Göteborg uppger mäklarna att 21 procent säljs tidigare och i Malmö 14 procent. 

- Att så många bostadsrätter säljs innan ordinarie visning är ett tydligt tecken på hur heta bostadsmarknaderna i storstäderna är. Trycket är helt enkelt så starkt att vare sig köpare eller säljare riktigt hinner anpassa sig till nya prisnivåer, kommenterar SBAB:s chefsekonom Tor Borg i ett pressmeddelande.

Försäljningen på marknaden för småhus är inte lika snabb. Stockholmsmäklarna menar att 12 procent av småhusen säljs innan visning, medan 14 respektive 15 procent säljs tidigare enligt Malmö- och Göteborgsmäklare.

- Naturligtvis sker en försäljning innan ordinarie visning med både köparens och säljarens godkännande och det är upp till dessa att väga fördelar och nackdelar mot varandra. Man kan dock ifrågasätta om det verkligen ligger i någons intresse att försäljningsprocessen blir så extremt tidspressad som den är i många fall, säger Borg.