Publicerat 2014-12-22 11:06.

Enligt en majoritet av den svenska befolkningen kommer boräntan förbli oförändrad medan bostadspriserna stiger nästa år. Det visar en undersökning från SBAB.

Två av fem svenskar tror på en oförändrad bolåneränta kommande år, medan 36 procent tror att räntan stiger. Samtidigt menar närmare var fjärde person, 23 procent, att boräntorna kommer att sjunka ytterligare. Det är främst ålderskategorin 18 till 29 år som tror på lägre bolåneräntor, medan boende i Stockholm tror allra mest på ökade räntor.

- Det är faktiskt inte omöjligt att boräntorna sjunker något. Vid det senaste räntebeskedet flaggade Riksbanken för att det kan bli aktuellt med ytterligare åtgärder för att få fart på inflationen och det kan även påverka boräntorna, säger Maria Landeborn, privatekonom vid SBAB, i ett pressmeddelande.

Under det gångna året blev varje lånad miljon runt 10 000 kronor billigare per år. Något som med högsta sannolikhet ledde till den kraftiga prisutvecklingen på bostäder. Majoriteten av befolkningen, 61 procent, tror även på ökade priser nästa år. Samtidigt menar 20 procent att priserna står still och en nästan lika stor del, 19 procent, tror på fallande priser. Den för riket genomsnittliga prisuppgången under 2015 beräknas till 1,6 procent, där störst ökning sker i Stockholm med 2,2 procent. Det trots de nya amorteringskraven.

- Att bopriserna väntas fortsätta uppåt kan dels hänga samman med att räntas väntas vara extremt låg i ett par år till, och dels att många tror att räntan blir ännu lägre under året som kommer, säger Landeborn.