Lägenhet.se

Nyheter Augusti, 2015

Ökat byggande av flerbostadshus

Under det första halvåret 2015 ökade nybyggandet av flerbostadshus markant.

Hushållen fortsätter tro på ökande bostadspriser

Svenska hushållens förväntningar på bostadspriserna förblir oförändrade mellan juli och augusti månad.