Publicerat 2014-06-27 10:01.

De senaste fyra kvartalen visar på en nästan fördubblad ökning av bostadsbyggande motsvarande samma period under fjolåret. Mängden påbörjade flerbostadshus har inte legat på denna nivå sedan tidigt 90-tal*.

45 procent. Så mycket har antalet påbörjade bostäder ökat med de senaste fyra kvartalen i jämförelse med förra året. Kollar man i Stor-Stockholm ligger ökningen på förbluffande 65 procent. I år kommer 37 000 bostäder att börja byggas och nästa år ser 40 500 bostäder ljuset. Nivån har inte varit så hög sedan tidigt 1990-tal, *med undantag för Odellplattorna som byggdes 2006. Totalt sett har dock en nedgång skett i bostadsbyggandet nyligen. De senaste årens ökning från den låga perioden 2011-2012 visar dock att vi är på rätt väg, om än en långsam sådan.

Boverket rapporterar nu alltså om en minskning av tillväxten, trots de senaste årens ökande byggande. Totalt sett kommer 29 000 bostäder i flerbostadshus uppföras nästkommande år, av dessa blir majoriteten hyresrätter. Boverket förmodar att ökade avskrivningar för bostadsrättsföreningar kan påverka byggandet av bostäder. Det beräknas samtidigt att bli en ökning av studentbostäder.  

Jämfört med åren 2006-2007 är byggandet av småhus hälften så stort i dag. Detta till trots att det skett en ökning med 30 procent de senaste fyra kvartalen. Småhusbyggandet beräknas att fortsätta öka och under nästa år påbörjas 9 000 bostäder.

Bostadsrättspriserna har den senaste tiden skjutit i höjden. De senaste fem åren visar en ökning på 48 procent i Stockholm och 45 procent i Göteborg. Malmö går dock mot strömmen med en liten ökning på 10 procent. Även priserna på småhus stiger tydligt i år, efter en svag ökning de senaste fem åren.