Publicerat 2015-04-23 11:15.

Vid utgången av förra året uppgick antalet bostadslägenheter till knappa 4,7 miljoner. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Källa: Bild: David Castor

Totalt fanns 4 669 081 lägenheter i Sverige i slutet av 2014. Av samtliga lägenheter var 50 procent i flerbostadshus, 43 procent i småhus, 5 procent i specialbostäder samt två procent i övriga hus.

Hyresrätten dominerar

Av det totala antalet bostäder i flerbostadshus utgjorde hyresrätter 60 procent och resterande 40 procent utgjordes av bostadsrätter. Det trots att bostadsrätter har en större tillväxt de senaste åren. Hyresrätten är den dominerande bostadskategorin i 260 av Sveriges 290 kommuner, vilket innebär att så få som 30 kommuner har fler bostadsrätter. Femtio procent av de kommuner med fler bostadsrätter ligger i Stockholms län, där Vallentuna och Täby har störst andel med 91 respektive 89 procent. Även Lomma i Skåne län har en hög andel bostadsrätter (85 %).

KommunAndel bostadsrätterAndel hyresrätter
Vallentuna91%9%
Täby89%11%
Lomma85%15%
Nacka73%27%
Danderyd73%27%
Fagersta68%32%
Vaxholm68%32%
Hammarö67%33%
Solna66%34%
Uppsala63%37%

Bostadsrättsföreningar vanligaste ägaren

Med 40 procent av beståndet är den vanligaste ägaren av lägenheter i flerbostadshus bostadsrättsföreningar, medan 29 procent ägs av allmännyttiga bostadsföretag och 24 procent av svenska aktiebolag samt övriga juridiska personer. Allmännyttan är den dominerande ägaren av flerbostadshus i 94 av Sveriges kommuner, där den största andelen återfinns i Dorotea med 88 procent. Även i Storfors och Malå är andelen hög. Samtidigt är flerbostadshus ägda av aktiebolag och övriga juridiska personer vanligast i Markaryd, Valdemarsvik och Hjo.

Flest studentbostäder i Uppsala

Antalet specialbostäder i Sverige är 226 731 stycken, varav 126 369 är lägenheter för äldre och funktionshindrade, 88 268 är studentbostäder samt 12 094 är övriga specialbostäder. De stora universitetsstäderna har, inte helt överraskande flest studentbostäder, där Uppsala ligger i topp med drygt 11 000 stycken.