Publicerat 2014-06-25 12:38.

Från och med 1 juni 2013 är det möjligt att söka stöd för byggande av innovativa bostäder för unga. Boverket kommer under 2014 att tilldela 20 miljoner kronor vid fyra olika tillfällen - nyligen fick nio nya projekt bidrag.

Totalt har 4,5 miljoner svenska kronor fördelats till nio projekt under årets andra omgång av bidragsfördelning. Stödet från Boverket ska gå till: "byggande av bostäder som innebär utveckling eller användning av en ny eller väsentlig förbättrad vara, tjänst eller process och som främjar ett innovativt byggande för att öka utbudet av bostäder för unga". 

Projekt som beviljats bidrag av Bostadsverket juni 2014:

  • Nyréns Arkitektkontor AB - 300 000 kronor för projektet "Bobjekt"
  • Prefabriken AB - 300 000 kronor för projektet "Utveckling och användning av modulkonceptet Microhus"
  • Gisselberg Arkitekter AB - 600 000 kronor för projektet "TTT - Den nya generationens gemensamhetsboende"
  • Freja Frändberg och Maria Johansson - 300 000 kronor för projektet "Omvandla och involvera!"
  • HSB Projektpartner - 750 000 kronor för projektet "Samverkan för utveckling av flyttbart boende för inga i HSB Living Lab"
  • Byggsystemutveckling Sverige AB - 244 875 kronor för projektet "Linnébostäder - det trygga ungdomsboendet"
  • Lindbäcks Bygg AB - 855 000 kronor för projektet "Framtidens studentbostäder: Småor"
  • GRAD Arkitekter - 300 000 kronor för projektet "Microtomter"
  • Studentbostadsföretagen - 900 000 kronor för projektet "Behovsstyrd och affärsmässig konceptutveckling av studentbostäder"

Nästa möjlighet för bidrag ges 30 september 2014 med sista ansökningsdag 9 september. Årets sista bidrag delas ut 25 november med sista ansökan 4 november.