Publicerat 2015-04-14 08:59.

Fler än tre av fyra hushåll tror att bostadspriserna kommer fortsätta att stiga. Det framkommer av SEB:s Boprisindikator.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Holger Ellgaard (CC BY-SA 3.0)

Från förgående månads historiska nivå på 68 minskar hushållens förväntningar på bostadsmarknadens priser - dock endast marginellt. Boprisindikatorn minskar med en punkt och landar i april månad på 67.

Av samtliga hushåll förväntar sig 77 procent att bostadspriserna kommer stiga det närmsta året. Det är en ökning med en procent från mars månad och därmed den högst uppmätta andelen någonsin. Dessutom ökar andelen hushåll som förväntar sig att priserna sjunker, från åtta till tio procent, vilket leder till den ringa nedgången av Boprisindikatorn i april. De hushåll som tror på oförändrade priser det kommande året uppgår till en andel om 9 procent, vilket är likvärdigt med föregående månad.

- Efter fyra månader av uppgångar stabiliseras Boprisindikatorn nu på en mycket hög nivå och marknaden står och väger. Låga räntor och stor efterfrågan talar för fortsatt uppgång medan amorteringskrav, skattehöjningar och ökat byggande talar för att förväntningarna nu kan komma att dämpas, säger Jens Magnusson, privatekonom SEB, i ett pressmeddelande.

När det kommer till reporäntan tror de svenska hushållen att den ligger på en nivå om 0,28 procent om ett år. Det är 11 procentenheter lägre än förväntningarna på reporäntan föregående månad.

- Trenden har varit nedåtgående i flera månader och denna månad ser vi ytterligare ett stort steg nedåt i ränteförväntningarna. Trots det hänger hushållen inte med i Riksbankens takt och det är fortfarande ett betydande gap mellan vad hushållen tror på räntan och Riksbankens egen ränteprognos för de närmaste året, säger Magnusson.

Samtidigt har sju procent av hushållen med delvis eller helt rörlig ränta, planer på att binda räntan de närmsta tre månaderna. Det är en ökad andel med en procent från mars månad.

BOPRISINDIKATORN SENASTE 12 MÅNADERNA

APR/14 MAJ/14 JUN/14 JUL/14 AUG/14 SEP/14 OKT/14 NOV/14 DEC/14 JAN/15 FEB/15 MAR/15 APR/15
55 60 56 64 62 64 59 57 54 59 66 68 67