Publicerat 2017-03-23 10:33.

Riksbyggen bygger för första gången kooperativa hyresrätter för unga vuxna. Inom fyra år ska 250 nya lägenheter stå inflyttningsklara vid Lindholmshamnen. Det skriver Göteborgs-Posten.

En kooperativ hyresrätt kan ses som en blandning mellan en bostadsrätt och en hyresrätt. Personen som lever i bostaden får betydligt större inflytande än i en hyresrätt, men behöver inte alls lägga in en lika stor insats som vid ett bostadsrättsköp.

Det har varit möjligt att uppföra kooperativa hyresrätter sedan femton år tillbaka, men upplåtelseformen har inte riktigt slagit igenom nationellt. Riksbyggen har tidigare byggt kooperativa hyresrätter för äldre, men satsar nu alltså på unga vuxna - och det för första gången. Målgruppen för de 250 nya lägenheter som ska resas är unga vuxna mellan 18-30 år och med bygget av kooperativa hyresrätter är förhoppningen att få en bredare population på Älvstranden.

- Bostadsrätten har blivit en marknadsvara. Man köper den och ser som en investering. Det är ju inte alla som har den möjligheten. Här har vi försökt hitta en form för dem som har mer begränsad ekonom, kanske folk som fått sitt första jobb, berättar Mikael Ahlén, marknadsområdeschef Riksbyggen, för GP.

Byggstarten är planerad till 2019 och redan 2021, i samband med Göteborgs 400-årsjubileum, ska de första kunna flytta in i lägenheterna vid Lindholmshamnen. Innan byggstart kommer det genomföras ett dialogarbete med unga vuxna som ska få vara med och uttrycka sig om utformningen.

Kooperativa hyresrätter kan ägas av byggherren som i sin tur hyr ut fastigheten till en förening eller så kan den ägas av en förening som hyr ut till sina medlemmar. På Riksbyggen satsas det på den senare formen.

- Så det blir som ett litet kooperativ, säger Ahlén.

En boende som vill flytta ifrån sin kooperativa hyresrätt kan inte, till skillnad från vid bostadsrätt, sälja lägenheten med vinst. Personen får i stället tillbaka sin insats.

Kooperativ hyresrätt

- En blandning mellan hyresrätt och bostadsrätt.

- Boende hyr lägenheten av en förening som äger fastigheten. Det är obligatoriskt att vara medlem i föreningen.

- Vid flytt får den boende sin medlemsinsats åter.

- Lägenheten kan inte säljas vidare med vinst till någon annan.