Publicerat 2020-05-08 09:16.

Sedan den 1 mars i år får man bygga upp till 30 kvadratmeter stora attefallshus på sin tomt. Fler och fler väljer att bygga attefallshus just för uthyrning, och när lägenheterna sinar kan det vara en möjlighet att hitta bostad för den som söker.

– Att hyra ut attefallshus är ett koncept som fungerar jättebra, framför allt i Sveriges storstäder, säger Fredrik Andreasson, CEO på attefallshusleverantören Extrahuset.

Ha koll på reglerna

Det finns en del regler som man behöver ha koll på när det gäller uthyrning av attefallshus – både som hyresvärd och som hyresgäst. En sak är uppsägningen, om det är hyresvärden som säger upp kontraktet gäller vanligtvis tre månaders uppsägningstid. Om uppsägningen i stället kommer från hyresgästens sida är det bara en månads uppsägningstid. Rent skattemässigt bedöms attefallshus som ett småhus, vilket gör att där gäller samma regler som i övrig uthyrning av småhus – exempelvis när det gäller olika skatteavdrag.

Vad blir hyran?

Enligt Fredrik Andreasson varierar hyresnivåerna bland annat med var i landet attefallshuset ligger, och om det är anpassat för heltidsboende.

– I Stockholm kan hyrorna för ett attefallshus ligga på upp till 13 000 kronor, medan det i Göteborg normalt sett kan kosta någonstans mellan 8 000 kronor och 10 000 kronor. I mindre städer är det vanligt att hyrorna ligger kring 6 500 kronor, säger han.

Han menar att det finns stora fördelar både för den som hyr ut, och för den som vill hyra.

– Att bygga och hyra ut attefallshus är en smart ekonomisk satsning, eftersom man nyttjar en fastighet som redan finns. Man kan som uthyrare tjäna en bra peng, och som hyresgäst får man en boendemöjlighet som annars kan vara svår att hitta, säger Fredrik Andreasson.