Publicerat 2015-02-11 11:28.

För fjolåret noteras den lägsta elanvändningen på 28 år. Det rapporterar Energimyndigheten.

Källa: Bild: Energimyndigheten

I fjol minskade användningen av el med tre procent jämfört med föregående år. Totalt uppgick elanvändningen till 135 TWh under året, vilket är den lägst uppmätta nivån sedan 1986. Industrin minskade för fjärde året i rad stod för 49 TWh av den totala elanvändningen under 2014, vilket är en minskning med fyra procent från 2013. Papper- och papptillverkningsindustrin står för den största nedgången från föregående år. Bostädernas elanvändning minskade även den, och det med tre procent till totalt 69 TWh.

- En förklaring är att 2014 var ett ovanligt varmt år, vilket innebär att mindre el användes för uppvärmning, berättar Anna Andersson vid Energimyndighetens analysavdelning i ett pressmeddelande.

Den sammanlagda elproduktionen uppgick till 151 TWh, vilket är en ökning från 2013. Den största elproduktionen stod vattenkraften för - 64 TWh eller 42 procent. Vattenkraftens elproduktion ökade under året med fem procent. Även elproduktionen från vindkraft ökade - och det med råge. Produktionen ökade med hela 16 procent och uppgick till 11,5 TWh eller åtta procent av landets elproduktion. Samtidigt noterades en nedgång för den bränslebaserade elproduktionen, och det med 13 procent. Produktionen uppgick till 13 TWh och minskade därmed för fjärde året i rad. Kärnkraften minskade sin produktion under året till 62 TWh, vilket motsvarar 41 procent av landets totala produktion.

- Det varma 2014 kan även vara en förklaring till den minskade produktionen av el i kraftvärmeverken jämfört med 2013, eftersom elproduktionen hänger samman med värmebehovet. En mild vinter ger ett lägre värmebehov, säger Anna Andersson.


ELPRODUKTION SVERIGE 2014/2013

2014 2013 Förändring
Total produktion 150,9 TWh 149,5 TWh 0,9%
Vattenkraft 63,9 TWh
60,8 TWh
5,0%
Vindkraft 11,5 TWh
9,9 TWh
16,0%
Kärnkraft 62,2 TWh
63,6 TWh
-2,2%
Konventionell värmekraft 13,3 TWh
15,2 TWh
-12,6%


ELANVÄNDNING SVERIGE 2014/2013

2014 2013 Förändring
Total elanvändning 135,2 TWh 139,6 TWh -3,1%
Mineralutvinning och tillverkning 48,5 TWh
50,4 TWh
-3,8%
El-, gas-, värme- och vattenverk 3,9 TWh
4,0 TWh
-1,9%
Järn- och spårvägar samt busstrafik 3,1 TWh
3,1 TWh
-0,6%
Bostäder, service m.m. 69,5 TWh
71,5 TWh
-2,9%
Förluster 10,2 TWh
10,5 TWh
-2,7%