Publicerat 2015-10-16 13:13.

Högre boendekostnader för hyresgäster trots mindre inkomst. Det uppger Statistiska Centralbyrån.

De hushåll som hyr bostad har en högre utgift än hushåll som har en bostadsrätt eller äger sin bostad - oavsett om bostäderna är lika stora. Dessutom har hushåll som hyr en betydligt lägre inkomst än bostadsrättsägare och småhusägare.

För två år sedan uppgick den årliga boendeutgiften för ett ägt småhus till i genomsnitt 79 000 kronor. Motsvarande utgift för en bostadsrätt var 67 000 kronor och för en hyresrätt 69 000 kronor. Den högre kostnaden för småhusägare är en följd av att bostäderna oftast är större än bostads- och hyresrätter. Omkring 60 procent av hushållen som äger sin bostad har fyra rum eller fler, andelen bland ägare av bostadsrätter samt hyresgäster är 10 procent.

Vid en jämförelse av utgiften för en bostad om fyra rum och kök mellan hushåll som äger bostaden, bostadsrättsägare och hushåll som hyr är skillnaderna markant. Hushåll i ett ägt småhus betalar sammanlagt 73 000 kronor per år, bostadsrättsägare spenderar 85 000 kronor och hushåll i hyresrätt har en årsutgift om hela 90 000 kronor. Liknande skillnader kan hittas överlag, oavsett storlek på bostaden.

Den disponibla medianinkomsten per år för hushåll boende i hyresrätt uppgick till 330 000 kronor år 2013. Det kan jämföras med hushåll i ägda småhus som noterades för en medianårsinkomst om 430 000 kronor och bostadsrättsägare på 460 000 kronor. Skillnaden har samtidigt ökat mellan 2006-2013: hushåll i ägda småhus ökade bland annat sin inkomst med 20 procent, medan hushåll i hyresrätt ökade medianinkomsten med tio procent

Hushåll som bor i hyresrätt lägger 28 procent av sin disponibla inkomst till boende, vilket kan jämföras med 20 procent för bostadsrättsägare och 16 procent för hushåll som äger sitt boende.