Publicerat 2014-12-15 13:09.

Sveriges hushåll lägger en allt mindre andel av sin inkomst på boende. Det rapporterar Statistiska Centralbyrån.

Förra året spenderade landets hushåll i genomsnitt 21 procent av sin sammanlagda inkomst på boende. De hushåll i hyresrätt betalade 28 procent av sin inkomst, de i bostadsrätt 20 procent och hushåll som äger småhus lade 16 procent av inkomsten på boendet. Anledningen till att de hushåll i hyresrätt lade en avsevärt större andel på boendet är en genomsnittlig lägre disponibel inkomst.

Mellan år 2004 och 2013 har andelen av inkomsten som går till boende minskat inom alla tre upplåtelseformerna. Minst har andelen minskat för hushåll i hyresrätt, där den minskade med endast en procentenhet. Vilket kan jämföras med minskningen för hushåll i bostadsrätt och småhus - fyra procentenheter vardera.

Störst andel av sin inkomst betalar ensamstående kvinnor över 64 årsåldern, med 35 procent, medan barnlösa sambos under 65 år lägger minst andel av inkomsten - 15 procent.