Publicerat 2014-11-11 14:53.

Finansinspektionen har sagt sitt. Nya bolånetagare måste nu amortera ned sina lån till en belåningsgrad om femtio procent.

Hushållens stora skulder är en risk för både landets ekonomi och för hushållen i sig. De undersökningar gällande bolån som årligen genomförs av Finansinspektionen har visat att hushållen i dag har betydligt större buffertar än innan bolånetaket blev verklighet under 2010. Samtidigt väljer majoriteten av landets nya bolånetagare med en belåningsgrad över 75 procent att amortera och att hålla sig under bolånetaket.

Dock har det framkommit att nya bolånetagare med lägre belåningsgrad väljer att vänta med amorteringen. Det är något som oroar Finansinspektionen, då hushåll med en belåningsgrad över 40 till 50 procent tenderar att minska på annan konsumtion vid en förändrad ekonomisk situation, vilket internationella erfarenheter visar. De makroekonomiska riskerna - som uppstår när något oförutsett drabbar hushållen eller samhället är vad som oroar mest. Resultatet kan då bli fördjupade konjunkturnedgångar och sänkt tillväxt av ekonomin.

Därmed önskar Finansinspektionen att nya bolånetagare ska amortera mer än vad som görs i nuläget. Det för att öka motståndskraften och minska risken att landets ekonomi försämras vid oväntade händelser i och utanför Sveriges gränser.

De nya reglerna säger så att nya lån måste amorteras ned i två steg. Bolån med en belåningsgrad över 70 procent måste amorteras med minst två procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Samtidigt som de hushåll med lån med en belåningsgrad under 70 procent ska amortera minst en procent varje år till dess att belåningsgraden når 50 procent.

Arbetet med att ta fram de nya reglerna beräknas ta några månader. Finansinspektionen kommer att prioritera frågorna gällande definitionen av vad som är ett "nytt lån" och tillfälliga undantag som till exempel uppehåll vid arbetslöshet eller sjukdom.


Exempel (belåningsgrad 85 procent)

  1. Ett hushåll med ett bolån om 1 miljon kronor kommer att varje månad amortera 1 700 kronor. Vilket ska jämföras med dagens 1 200 kronor, enligt Bankföreningens rekommendation.
  2. Ett hushåll med bolån på 2,5 miljoner kronor ska amortera 4 200 kronor i månaden. En ökning från de 2 900 kronor som är rekommenderat i nuläget.
  3. Ett hushåll som lånar 5 miljoner kronor måste amortera 8 300 kronor varje månad, till skillnad från de 5 900 kronorna i dag.


Källa: Finansinspektionen Pressmeddelande