Publicerat 2015-09-08 11:27.

Svenska hushålls förväntningar på bostadspriserna ökar markant och når rekordnivåer. Det visar den senaste Boprisindikatorn från SEB.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Holger Ellgaard (CC BY-SA 3.0)

I september månad ökar hushållens förväntningar på bostadspriserna markant och Boprisindikatorn når den nya rekordmarkeringen 72. Hela 80 procent av de tillfrågade hushållen uppger att de tror på ökande bostadspriser de närmsta året, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med föregående månaden. Även andelen som tror att priserna faller det kommande året ökar, och det med en procent. Andelen hushåll som tror på oförändrade bostadspriser minskar med fem procent och uppgår till totalt 7 procent.

- Det är en överraskande stor ökning och långt över det tidigare rekordnivån. Utvecklingen drivs på av rapporterna om ett litet utbud på bostadsmarknaden och en tydlig bild av att räntorna kommer att vara fortsatt låga. Det här kan förstås vara positivt för den som äger sin bostad men det är knappast bra nyheter för den som oroar sig för boprisernas ökningstakt och hushållens skuldsättning, säger Jens Magnusson, privatekonom SEB, i ett pressmeddelande.

Samtidigt uppger hushållen att reporäntan uppgår till 0,19 procent om tolv månader. Det är högre än föregående månad då hushållens genomsnittliga förväntning var 0,13 procent.

Av landets hushåll med helt eller delvis rörlig ränta på lån menar sex procent att de har planer på att binda räntan någon gång de närmsta tre månaderna. Det är en ökad andel om tre procent jämfört med i augusti.

- Hushållen har haft en stark preferens för rörliga räntor de senaste åren. Det har lett till låga räntekostnader men också till en ökad sårbarhet eftersom eventuella räntehöjningar får en direkt och kraftig påverkan på väldigt många hushåll. Det kan därför vara positivt att vi ny ser en fördubbling av andelen hushåll som överväger att binda räntan, även om ökningen sker från en väldigt låg nivå, kommenterar Magnusson.

BOPRISINDIKATOR

SEP-15 AUG-15 JUL-15 JUN-15 MAJ-15 APR-15 MAR-15 FEB-15 JAN-15 DEC-14 NOV-14 OKT-14
72 67 67 66 65 67 68 66 59 54 57 59