Publicerat 2014-07-24 08:34.

Sopsorteringen behöver bli enklare. Det meddelar idag Regeringen, som föreslår skärpta krav för producenter och ett klargörande av insamlingsansvaret.

Målen med återvinning höjs och det införs tillståndspliktiga insamlingssystem för producenter. Så ska sopsorteringen förenklas. Det ska i sin tur leda till bättre tillgänglighet och att fler förpackningar och returpapper återvinns, samt en hushållsnära insamling och allt färre stationer för återvinning.

Källa: Miljödepartementet press Bild: Johan Ödmann/Regeringkansliet
Miljöminister Lena Ek

- Målet har varit att hitta ett system som är enkelt för hushållen och andra att delta i och som möjliggör att mer avfall kan återvinnas, säger miljöminister Lena Ek i ett pressmeddelande.

Ansvaret för insamlingen av återvinningsbart material ska fortsatt ligga i händerna på producenterna, men ska förtydligas. Samtidigt sätts nya insamlingssystem in med tillståndsplikt, där förbättrad uppföljning och tillsyn över producenternas ansvar ligger mer i fokus.

- Med dessa förslag kommer vi göra det lättare för hushåll och andra att sortera ut förpackningar och returpapper i sitt avfall, säger Lena Ek.