Lägenhet.se

Nyheter November, 2014

Fortsatt tro på fallande bostadspriser

De svenska hushållen fortsätter tro på sjunkande bostadspriser.

Belåningsgrad historiskt låg

Belåningsgraden för förstalåntagare är nere på rekordlåga nivåer.

Ingen sänkt hyra vid hög radonhalt

Höga radonhalter som överskriver riktvärdet betyder inte automatiskt sänkt hyra. Det har Svea Hovrätt fastställt.

Fortsatt många väljer kort bindningstid

I oktober förblir andelen som väljer den kortaste bindningstiden för boräntor oförändrad. Samtidigt ökar andelen som binder sin boränta.