Publicerat 2014-08-21 11:30.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Calle Eklund (CC BY-SA 3.0)

Under årets första sex månader har närmare 20 000 lägenheter påbörjats. Vilket är en markant ökning från föregående år. Det visar färsk statistik från Statistiska Centralbyrån.

Under det första halvåret 2013 påbörjades bygget av 14 578 lägenheter. Mellan januari och juni i år påbörjades bygget av totalt 19 700 lägenheter - en glädjande ökning med 35 procent. Av de i år påbörjade lägenheterna var 3 550 stycken belägna i småhus och 16 150 i flerbostadshus.