Publicerat 2015-03-12 13:29.

En övertygande majoritet av Svenska Mäklarhusets fastighetsmäklare anser att det nya förslaget om amorteringskrav, försvårar ingången på marknaden för förstagångsköpare. Det visar en färsk undersökning från företaget.

Hela 82 procent av företagets fastighetsmäklare tror att yngre personer kommer få det svårare att förvärva sin första bostad vid införande av amorteringskrav. Dessutom anser 42 procent att omsättningen kommer bli lägre, 35 procent att färre väljer att renovera samt så tror 15 procent att amorteringskravet kommer påverka prisutvecklingen på ett negativt sätt.

Av samtliga fastighetsmäklare som deltog i undersökningen upplever 37 procent att deras kunder är oroliga över amorteringskravet medan 49 procent säger att så inte är fallet. Resterande 14 procent har ingen uppfattning.

- Det är inte förvånande att fastighetsmäklarna bedömer att gruppen som ska köpa sin första bostad blir mest påverkade av de nya reglerna. Samtidigt uppger 49 procent av fastighetsmäklarna att deras kunder inte är oroliga för de nya kraven, det är positivt och förklaras av att kunderna på marknaden redan räknat in amortering i kalkylek och är tillvanda tanken på att amortera, säger Svenska Mäklarhusets analyschef Claudia Wörmann i ett pressmeddelande.

Av undersökningen framkommer även att fastighetsmäklarna tror att bostadsrätter i närförorten kommer att öka mest i pris under 2015, vilket 68 procent anser. Starkast prisutveckling under året bedöms ske för bostadsrättsettor samt bostadsrättstvåor, då 66 procent svarar så.

- Sett till hur fastighetsmäklarna bedömer utvecklingen är det små lägenheter i närförort som kommer att utvecklas starkast under året. Det har varit och är fortfarande ett väldigt sug efter små bostäder. Prisutvecklingen som varit och de regler vi har att anpassa oss efter, som amorteringskrav och krav på kontantinsats, kan ha bidragit till att fler människor eftersöker en liten bostad för att det är vad de har råd med, menar Wörmann.