Publicerat 2015-03-11 09:11.

Finansinspektionen har tidigare lagt fram förslag om amorteringskrav på nya bolån. Nu presenterar myndigheten dess detaljer.

FI föreslog i fjol att nya låntagare ska amortera ner sina bolån till femtio procent av bostadens totala värde. Det då myndigheten ansåg det vara nödvändigt med ett amorteringskrav i landet, med syfte att dämpa hushållens skuldsättning. En lägre skuldsättning som i sin följd ska öka hushållens motståndskraft samt öka chansen att landets ekonomi kan stå emot oväntade händelser. Amorteringskravet, som beräknas träda i kraft den 1 augusti i år, gäller alla nya lån med bostad som säkerhet.

Bolån, där belåningsgraden är över 70 procent, ska amorteras ned med minimum två procent av den ursprungliga summan som lånats. Medan bolån med en belåningsgrad under 70 procent ska amorteras ned med lägst en procent per år till att belåningsgraden nått 50 procent. Det föreslår Finansinspektionen. De nya reglerna gäller enbart lån där en bostad är säkerhet.

Ett nytt bolån omfattar lån vid köp av ny bostad där bostaden i sig är säkerhet för lånet samt ett nytt eller utökat lån där bostaden är säkerhet med syfte att finansiera bland annat reparationer. Amorteringskravet gäller enbart för det utökade lånet, som ska amorteras ned till det att belåningsgraden är 50 procent, eller till att ett nytt lån är fullt återbetalt.

Under en limiterad period kan bolåneföretag bevilja att enstaka hushåll ej ska amortera vid särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara arbetslöshet, dödsfall eller sjukdom.

Endast var femte år kan en bostad omvärderas med syfte att räkna om belåningsgraden. Det är dock möjligt med omvärdering av en bostad vid en märkbar förändring i värde, frånsett att värdeökningen ej är ett resultat av prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Amorteringskravet påverkar hushåll som i nuläget redan anskaffat sig en bostad, om ett nytt bolån skulle tas eller en utökning av befintligt lån ske. Bostaden kan omvärderas vid en första utökning av sin belåning, därefter ska ovan nämnda regler gällande omvärdering följas.

FI:s amorteringskrav omfattar samtliga banker samt kreditmarknadsbolag. Myndigheten skriver att förslaget nu har skickats ut på remiss och ett beslut kommer att fattas därefter.