Publicerat 2015-07-29 11:04.

Andelen ungdomar som är utan eget boende har nått rekordnivåer. Det skriver Hem & Hyra och hänvisar till en rapport av Hyresgästföreningen.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Tzion Franco/Marsel Moseri (CC BY-SA 4.0)

För två år sedan hade 51 procent av Sveriges ungdomar i åldersgruppen 20-27 år en egen bostad. I dag har siffran fallit under 50-strecket och når därmed historiskt låga nivåer. Så många som 353 000 ungdomar som vill leva på egen hand har i nuläget inget eget boende. Det är en ökning med 64 000 personer, motsvarande 18 procent, sedan 2013.

Av det totala antalet ungdomar utan eget boende tvingas 40 procent bo kvar hos sina föräldrar, dessutom bor en stor andel under osäkra upplåtelseformer.

- Att tvingas bo hemma innebär att hela vuxenlivet sätts på vänt. Samtidigt är en bostad ofta avgörande för om man kan ta ett jobb eller inte. På det viset hämmas både de unga vuxnas kreativitet samt tillväxten i samhället, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder till Hem & Hyra.

Det är främst i Sveriges storstadsregioner som bostadsbristen för ungdomar är stor. Den senaste tiden har dock även Visby, Kalmar, Jönköping, Växjö och Karlskrona drabbats av akut bostadsbrist.

Av rapporten framkommer även att 36 procent av de ungdomar som flyttat hemifrån har under 5 500 kronor kvar per månad efter det att boendet är betalt. Det är under de nivåer som Konsumentverket anser en person behöver varje månad. 

- Det finns bara ett sätt att lösa situationen; att bygga hyresbostäder till rimliga hyror. Hyresrätten är i dag skattemässigt missgynnad, vilket gör att bostadsrätter ger en snabbare avkastning. Därför måste man börja tänka långsiktigt - de bostäder unga behöver i dag kommer de äldre att behöva länge fram.