Publicerat 2015-10-27 13:50.

Var femte kvinna och var tionde man kan inte förklara begreppet bostadsbubbla. Det visar en undersökning från SBAB.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Holger Ellgaard (CC BY-SA 3.0)

Av en undersökning från SBAB framgår att många inte vet vad en bostadsbubbla är. Dessutom skiljer sig betydelsen av begreppet klart mellan personer som uppger att begreppet är känt för dem.

- Vi var inte ute efter rätt eller fel när vi frågade om tolkningen av en bostadsbubbla, vi frågade inte heller om människor anser att vi har en bubbla eller inte. Det var mer intressant för oss att kartlägga vad för slags innebörd begreppet har för den enskilda individen. Och med tanke på vad undersökningen visar är det angeläget att vara väldigt tydlig, för att undvika ytterligare begreppsförvirring, konstaterar Claudia Wörmann, boendeekonom SBAB, i ett pressmeddelande.

- Om man inte ens vet vad en bostadsbubbla är, blir det svårt att tillgodogöra sig informationen som för närvarande flitigt diskuteras i media. Sannolikt leder diskussionen om bostadsbubblan till oro, men det är inte helt klart varför man är orolig. Det visar att det finns ett behov för personer som diskuterar och kommenterar begreppet att vara extra tydliga, säger Wörmann.

Vad betyder begreppet bostadsbubbla? Andel
Människor har en övertro på en prisuppgång på bostadsmarknaden 25 %
En prisuppgång utan naturlig förklaring 20 %
Priserna har gått upp med mer än 100% de senaste 10 åren 18 %
Om räntorna stiger måste många flytta 18 %
Det är så höga bostadspriser just nu att människor inte har råd att flytta 12 &
Jag vet inte vad en bostadsbubbla är 7 %