Publicerat 2014-06-19 15:53.

På vilket sätt tjänar man på att köpa en lägenhet?

Vid köp av lägenhet gör man en investering vilket konkret innebär att man genomför en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. Alltså, du kanske köper en lägenhet för 375 000 kronor idag och väljer att sälja lägenheten om 10 år. Då har du möjlighet att få utdelning av din investering genom att sälja lägenheten för mer pengar än vad du betalade för den.

Hur mycket pengar du kan begära som utloppspris för din lägenhet påverkas dels av läget på bostadsmarknaden men också beroende på vilken mäklare du anlitar och dels när du väljer att sälja.

En viktig sak att känna till är dock att man i första hand bör sälja när man är i behov av det och inte när man tror att marknaden ligger på en viss nivå. Risken finns att du gör en dålig affär som du vill sälja så snabbt som möjligt och stressar igenom affären.

Bolån

När man köper sin första lägenhet är det vanligt att man är helt främmande för bostadsmarknaden och kanske inte har full koll på vad ett lån innebär. Ett första steg kan vara att boka ett möte med din bank. På så sätt kan du professionell vägledning och bra råd från början.

Det finns olika typer av lån. Till vanligheterna hör att bankerna erbjuder sina kunder ett par olika alternativ. Detta kan till exempel röra sig om bolån med rörlig ränta, bunden ränta eller räntetak.

Bolån med rörlig ränta innebär att räntesatsen ändras i takt med förändringarna på räntemarknaden. Om räntan faller på marknaden så minskar kostnaden för ditt lån men det kan samtidigt vara riskfyllt om räntan höjs för då ökar kostnaden för ditt lån.

Dessa rörliga räntor brukar dock endast erbjudas under kortare perioder. Vanligt är att bankerna erbjuder dig rörlig ränta under 3 månader. Hos de allra flesta banker kan du välja att kombinera den rörliga räntan med andra typer av räntor. Du kan till exempel välja att ha en rörlig ränta till en början för att sedan binda upp den.

Tänk på att när ränteperioden för din rörliga ränta upphör får lånegivaren rätt att binda upp lånet på en ny period till den aktuella räntan, om du inte meddelat något annat. Bankerna brukar skicka ut en påminnelse innan perioden löper ut men det är upp till dig som privatperson att ha koll på bindningstiden.

Bolån med bunden ränta innebär att du har samma lånekostnad varje månad under den tidsintervall som räntan är bunden. En bunden ränta påverkas inte av räntorna på marknaden och brukar kunna bindas upp till 10 år. Många väljer att binda sina lån mellan 2-5 år i Sverige.

Bolån med räntetak innebär lite av en kombination av bunden och rörlig ränta. Din lånekostnad minskar när räntan faller men det finns också ett tak för hur hög kostnaden kan bli när räntan stiger. Bolån med räntetak passar dem som inte vill binda sig till en ränta med ändå vill försäkra sig om att den rörliga räntan inte blir allt för hög. Väljer du bolån med räntetak så tillkommer det även en premiekostnad som du betalar i samband med din aktuella ränta. Denna kostnad avgörs av banken som baserar kostnaden på marknadens ränteläge och hur lång avtalstid du skrivit under.

För- och nackdelar med räntorna

Fast ränta – fördelen med en fast ränta är att du på förhand vet hur mycket du kan betala varje månad och du behöver inte oroa dig för att räntan skulle höjas markant.

Nackdelen med fast ränta är att det vanligtvis är mycket dyrare än rörlig ränta. Du måste även betala ränteskillnadsersättning om du vill amortera mer utöver din fasta amorteringskostnad.

Rörlig ränta – fördelen med en rörlig ränta är att den vanligtvis är billigare än den fasta räntan. Du slipper även betal ränteskillnadsersättning om du skulle vilja amortera på ditt lån eller byta bank och du kan alltid binda upp lånet när du vill.

Nackdelen med rörlig ränta är att du behöver ha en ganska stadig ekonomi för att klara av eventuella räntehöjningar.

Lånelöfte

Ett lånelöfte innebär ett skriftligt dokument från den bank eller det låneinstitut som intygar din betalningsförmåga.

Vid köp av lägenhet ska du alltid ansöka om en specifik summa för ditt lånelöfte. Lånelöftet ska du alltid ansöka om innan du börjar leta bostad. Det är viktigt eftersom lånelöftet intygar för mäklaren att du kan stå för dina bud under en budgivning.

Lånelöftet som dokument är ingen garanti som intygar att du fått lånet beviljat. Det fungerar mer som ett preliminärt löfte. Skulle det visa sig att du inte har råd att betala av ditt lån eller att din betalningsförmåga ändrats sedan du blivit beviljad lånelöftet kan banken säga nej. Vid dessa fall brukar det dock alltid finnas en skälig orsak från bankens sida och det rör sig då oftast om det ekonomiska läget.

Som privatperson har man rätt att få sitt lånelöfte förnyat. Detta kan vara en säkerhet om din situation skulle ändras och påverka betalningsförmågan. Det kan till exempel röra sig om en förändrar arbetssituation, ekonomiska överraskningar, att bostaden inte motsvarar vad lånelöftet avser etc.

Kan jag ansöka om lånelöfte hos flera banker?

Ja! Många förvirrar sig och tror att deras tidigare ansökningar för privatlån vägs in vid ansökan om bolån. Självklart ser banken till dina aktuella avbetalningar på andra lån för att kunna försäkra sig om att du kan betala av. Men du behöver inte vara orolig för att du ska framstå som kreditgirig för att du söker bolån hos fler än 1 bank.

Faktum är att det är ganska smart att ansöka om bolån hos flera banker. På så sätt kan du jämföra lånens räntor och se vilken bank som ger dig schysstast avtal.

Att skriva under ett avtal

Alla skriftliga avtal är bindande och därför är det också mycket viktigt att du är fullt insatt i vad ett avtal innebär. Om du är osäker på avtalets innebär du kan ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig att svara på dina frågor.

Skriv aldrig på ett kontrakt för ett köp innan du fått lånesumman beviljad av banken. Det finns undantagsfall i avtal där man kan få med en så kallad klausul vilket betyder en tilläggsbestämmelse. Detta kan till exempel vara bra att ha med i kontraktet för att försäkra sig om att köpet endast är giltigt om du får lånet av banken.