Publicerat 2014-06-25 14:42.

Det förekommer allt oftare att en hyresvärd kräver ett borgensåtagande innan ett hyreskontrakt kan skrivas under. Men vad gäller för borgensförbindelsen?

"Att gå i borgen" för någon, betyder att någon annan än dig själv tar på sig ansvaret att betala eventuella skulder som du kan kommas få. En borgensförbindelse kan till exempel krävas om du ej har tillräcklig ekonomi för att stå för hyran. 

En borgensman ska ha sådana tillgångar att hen klarar av både sina egna utgifter och de utgifter åtagandet gäller. Fastighetsägaren kommer därför att göra en kreditprövning för att undersöka borgensmannens långsiktiga ekonomiska kapacitet innan en borgensförbindelse tecknas. Samtidigt bör man som borgensman vara medveten om att:

  • Långivaren kan kräva hela betalningen av en eller flera borgensmän om borgen inte är begränsad
  • Ett borgensåtagande finns kvar även efter en skilsmässa eller liknande från en person som man gått i borgen för
  • Borgensmannens tillgångar inklusive bostaden kan behöva säljas

Hyresvärden ansvarar själv för villkor gällande en borgensmans åtagande. En borgensförbindelse är samtidigt möjlig att säga upp av borgensmannen, då med en uppsägningstid på nio månader. Förbindelsen får dock brytas tidigast två år efter kontraktet undertecknats av hyresgästen. Det är alltså möjligt att säga upp åtagandet tidigast nio månader innan två år har passerat, så att det löper ut på datumet. 

(Källa: Konsumentverket, Boplats Göteborg, Hyresgästföreningen)