Publicerat 2014-08-26 11:23.

Nästan hälften av stockholmarna vill bygga bostäder på Bromma Flygplats. Det visar en färsk undersökning från Demoskop.

Att flytta flygtrafiken från Bromma till Arlanda, avveckla Bromma flygplats och istället bygga bostäder är en fråga som diskuteras hett för tillfället. Nu har Demoskop genomfört en undersökning som ger svar på vad stockholmarna anser i frågan.

44 procent av stockholmarna stödjer idén om att avveckla Bromma flygplats för att uppföra bostäder. Nästan en lika stor del, 43 procent, anser att flygplatsen ska få vara kvar. 14 procent av de tillfrågade kan eller vill ej svara på frågan.

Statistiken visar att kvinnor är mer positiva till bostadsbyggande på Bromma än män. 45 procent av kvinnorna och 42 procent av männen vill avveckla flygplatsen. Även den yngre massan föredrar att flytta flygplatsens verksamhet till Arlanda och bygga bostäder. 49 procent av de i åldrarna 18 till 34 år och 55 procent av de i åldrarna 35 till 49 är positiva till fler bostäder på Bromma.

Källa: Bild: Miljöpartiet (CC BY-SA 3.0)

Totalt intervjuades 1 000 stockholmare för undersökningen