Publicerat 2015-06-16 14:35.

Bostadsägare har inget intresse av att flytta till en hyresrätt. Det trots den senaste tidens ökade bostadsvärden. Det skriver SBAB.

Källa: Bild: David Castor

Av SBAB:s undersökning "Bo & Låna 2015" framkommer att 80 procent av Sveriges bostadsägare inte vill flytta till en hyresrätt. Det trots att det finns stora pengar att tjäna vid försäljning av sin bostad. Endast 10 procent svarar att de har planer på att flytta till hyresrätt, medan 9 procent uppger sig vara intresserade av att flytta men att det är omöjligt att få hyreskontrakt.

- Sannolikt avstår en del flytt på grund av reavinstbeskattningen och de kostnader som är förknippade med en flytt. I många fall kan det säkert också vara så att den löpande kostnaden för att bo i den gamla bostaden är lägre än hyran i en hyresrätt, framför allt om belåningen är låg. Det är dock svårt att se att dessa faktorer inte skulle uppvägas av den realiserade vinsten vid en bostadsförsäljning, framför allt för den som bott ett tag i sin bostad, säger Tor Borg, chefsekonom SBAB, i ett pressmeddelande.

De som är mest benägna att flytta till en hyresrätt och sälja sin bostad är åldersgruppen 20-29 år. Andelen av åldersgruppen som kan tänka sig en flytt är det dubbla gentemot samtliga bostadsägare. Dock ses en stor förändring i ställning efter att 30 år är fyllda. Här är andelen som kan tänka sig en flytt till hyresrätt betydligt lägre, och fortsätter så upp till medelåldern. I åldersgruppen 56-80 år ökar benägenheten att flytta till hyresrätt igen.

- Flyttskatter och brist på hyresrätter bromsar rörligheten på bostadsmarknaden. Men det verkar även finnas något utöver det. Man vänjer sig vid att äga sin bostad och byter ogärna till att hyra. Inte ens de äldsta som med en lönsam bostadsförsäljning skulle kunna kompensera lägre pensionsinkomster är intresserade. En del i åtgärderna för att få bostadsmarknaden att fungera bättre bör därför vara att göra det enklare och naturligare att byta upplåtelseform, säger Borg.

Kan du tänka dig att sälja din bostad och flytta till en hyresrätt?Andel av bostadsägare
Ja, jag har planer på att göra det.10 %
Ja, men tyvärr är det omöjligt att få ett hyreskontrakt.9 %
Nej, jag vill äga mitt boende.
80 %
Kan du tänka dig att sälja din bostad och flytta till en hyresrätt?Ja, jag har planer på att göra detJa men tyvärr är det omöjligt att få ett hyreskontraktNej, jag vill äga mitt boende
56-80 år12 %9 %79 %
40-55 år6 %8 %85 %
30-39 år10 %7 %83 %
20-29 år21 %15 %64 %