Publicerat 2014-08-21 09:46.

Mer än en femtedel av svenska folket lägger störst vikt på bostadspolitiken när det kommer till att välja parti inför valet. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings Bobarometer.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Edaen (CC BY-SA 3.0)

Bostadspolitiken avgör vilket parti 21 procent av svenskarna lägger sin röst på i det kommande Riksdagsvalet. Svensk Fastighetsförmedlings Bobarometer visar att bostadsbristen är den största bostadspolitiska valfrågan. Andra frågor som Sveriges befolkning brinner för är önskan om förändring av reavinstskatten samt hotet om amorteringskrav.

26 procent av landets män menar att frågor om bostadspolitik kommer påverka deras beslut, medan siffran är betydligt lägre för kvinnor - 16 procent. Även för yngre väger bostadspolitiken tungt, där 30 procent av landets 18-30-åringar menar att frågorna är betydelsefulla för deras val. Jämför man med gruppen 31-40 år är siffran avsevärt lägre, där 16 procent låter bostadspolitiken ha inverkan på deras beslut. Bobarometern visar även en regional skillnad, där 16 procent av invånarna i södra Mellansverige menar att bostadspolitiken påverkar valet, vilket är lägst i landet. I Stockholm, svarar 28 procent att frågan är av betydelse, vilket är högsta siffran i Sverige.

Över hälften, 56 procent, av de tillfrågade anser att bristen på bostäder är den största bostadspolitiska frågan. Av de i åldrarna 18 till 30 år menar så många som 61 procent att frågan om bostadsbrist är viktigast, vilket är markant högre än i andra åldersgrupper.

- Att bristen på bostäder är den viktigaste bostadspolitiska frågan är inte särskilt förvånande. De unga har svårt att flytta hemifrån, det är kostsamt för äldre att byta till mindre boende och i förlängningen drabbas också arbetsmarknaden negativt, säger Svensk Fastighetsförmedlings Dan Sjöholm i ett pressmeddelande.

Källa: Wikimedia Commons Bild: LA2 (CC BY-SA 3.0)

De frågor som anses näst viktigast totalt är de om amorteringskrav och förändring av reavinstskatten. Av de tillfrågade menar 17 procent att dessa två frågor är av störst betydelse när beslutet ska fattas. 12 procent menar att förenklad uthyrning av bostadsrätter är viktigast, lika många anser frågan om Attefallshus vara mest betydelsefull.

- Att Attefallshusen och förenklad uthyrning av bostadsrätter inte anses vara lika viktiga frågor inför riksdagsvalet kan bero på att vi nyligen fått ändrade regler på dessa områden, påstår Dan Sjöholm.

Bobarometern genomfördes under perioden maj-juni 2014 där de tillfrågade fick svara på en webbenkät. Totalt deltog 1 271 personer i undersökningen.