Publicerat 2014-08-27 13:39.

Tre stycken brandvarnare på den nordiska marknaden har så stora brister att de nu återkallas. Det rapporterar Boverket.

Källa: Bild: Lägenhet.se

Tillsammans med flera nordiska länder har Boverket genomfört en undersökning av de brandvarnare som finns på marknaden. Totalt testades 23 stycken varnare som idag finns att köpa i Sverige, Danmark och Norge. Varje brandvarnares riktningsberoende, indikeringskänslighet, känslighet för rökdetektering, ljudsignal och korrekt frekvens undersöktes för att se om de uppfyller kraven.

Varje brandvarnare kan på varje område få godkänt eller icke godkänt. Brandexperter hos Boverket har sammanställt, studerat och bedömt de eventuella avvikelserna som framkommit av undersökningen. Boverket har dessutom varit på plats hos ett 30-tal tillverkare för att kontrollera produkter, prestandadeklaration och CE-märkning.

Efter genomförda tester visade det sig att tio av de brandvarnare som finns på den svenska marknaden klarade kraven utan anmärkningar. Sex varnare godkändes endast på vissa områden och Boverket ger därmed tillverkarna en möjlighet att korrigera felet/felen som antecknades. Tre stycken hade så stora brister att Boverket väljer att stoppa försäljningen och återkalla produkterna. Återstående brandvarnare som testades är inte med i redovisat resultat då de inte finns tillgängliga på den svenska marknaden.

De tre brandvarnare som Boverket ger försäljningsförbud tas nu bort från marknaden och ska återkallas av tillverkarna. Konsumenten har då rätt till kompensation från den butik där produkten köpts.

Boverket meddelar även att fler brandvarnare kan komma att återkallas eller förbjudas från försäljning då sammanställningen av de insamlade prestandadeklarationer och CE-märkningar ej är färdigställd ännu.

BRANDVARNARE UTAN ANMÄRKNING

TillverkareModellRiktningsberoendeIndikeringskänslighetKänslighet för rökdetekteringLjudsignal och korrekt frekvens
IKEAPatrullJAJAJAJA
Ahlsell (Gelia)PS-1201JAJAJAJA
Schneider ElectricClassic System Link (s1211)JAJAJAJA
JALOJalo Kupu (J1-A-010)JAJAJAJA
ICAS CSIIR sllJAJAJAJA
GPBM Nordic ABHousegard SA420WSJAJAJAJA
Bell Xpress A/SJacob Jensen JCBXS01-S1201JAJAJAJA
Schneider ElectricAlmost Invisible CCTSA53200JAJAJAJA
Harald NyborgSantano Fotoelektriskt rökalarm HS-102JAJAJAJA
SiemensSD230N Siemens Delta FlexJAJAJAJA


BRANDVARNARE MED MINDRE ANMÄRKNINGAR

TillverkareModellRiktningsberoendeIndikeringskänslighetKänslighet för rökdetekteringLjudsignal och korrekt frekvens
Deltronic/Clas OhlsonD-1231NEJJAJAJA
GPBM Nordic ABSA305SJANEJJAJA
NEXA TradingKD-134-ANEJNEJ NEJJA
RustaKD-101-LDNEJJAJAJA
JULAMarquant 442-027JANEJJAJA
Trading/GarvanGarvan GNS 2236, Art-Nr 13543JANEJNEJJA


BRANDVARNARE SOM ÅTERKALLAS

TillverkareModellRiktningsberoendeIndikeringskänslighetKänslighet för rökdetekteringLjudsignal och korrekt frekvens
ProoveEL316/1317/JB-S01JAJANEJJA
Fireinvent/OG-inventSA-109 SnapalarmNEJNEJNEJJA
PowerFern ABPF 810AC-5 FIRE ALARMJAJANEJNEJ