Publicerat 2014-11-25 11:26.

En jämförelse år 2012 och 2013 emellan, visar att priset för bygge av nyproducerade flerbostadshus har ökat. Det rapporterar Statistiska Centralbyrån.

Kostnaden för bygge av nya flerbostadshus ökade med fyra procent mellan 2012 och 2013. Samtidigt förblev kostnaden för gruppbygge av småhus oförändrat.

I genomsnitt kostade produktionen av en kvadratmeter lägenhet i ett flerbostadshus 37 571 kronor under förra året. Allra högst produktionskostnad per kvadratmeter redovisades i Stor-Stockholm och allra lägst i Norra Sverige, med 44 735 respektive 25 171 kronor. Den sammanlagda kostnaden för produktionen av en kvadratmeter för gruppbyggda småhus nådde förra året i snitt 28 747 kronor. I likhet med kostnaden för flerbostadshus, var kostnaden högst i Stor-Stockholm, där den uppgick till 32 919 kronor. Lägst var kostnaden i södra Sverige, där den nådde 24 501 kronor i genomsnitt.

Produktionskostnaden för bostadsrätter i flerbostadshus är avsevärt högre än de för hyresrätt i småhus. Bostadsrätter är hela 47 procent dyrare att producera än småhus med hyresrätt, där en kvadratmeter i snitt kostar 28 724 kronor. En faktor till det markant högre priset är högre markkostnad. Kostnaden för mark per kvadratmeter lägenhet för flerbostadshus uppgick till 7 789 kronor i fjol. Varav kostnaden för bostadsrätter uppgick till 9 927 kronor och för hyresrätter 3 748 kronor.