Publicerat 2014-06-18 12:07.

Undersökningen som Hyresgästföreningen och flera organisationer står bakom kallas Nils Holgerssonsundersökningen. Det är en undersökning som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i samtliga kommuner.

Undersökningen görs varje år och idag kunde man läsa om att undersökningen vittnar om att det blir dyrare el för lägenheter.

Under de senaste fem åren har elnätpriserna i kommunerna ökat med i genomsnitt cirka 25 % vilket motsvarar ungefär 500 kronor om året per lägenhet. Hyresgästförening har, tillsammans med Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och SABO skapat en undersökning där EKAN-gruppen gjort faktainsamling samt sammanställt och analyserat materialet.

Undersökningen har visat att prisregleringen inte kunnat stoppa de kraftiga prisökningarna som drabbar dem som bor i lägenhet.

Nu vill Energimarknadsinspektionen och fler bostadsorganisationer att regeringen skärper prisregleringen när det gäller elnätsavgifterna. I dagsläget råder stora prishöjningar och att elnätsavgifterna i år kommer att öka med 2,4 % innebär en merkostnad på ungefär 75 miljoner kronor för konsumenterna.

Det område som drabbas störst av prisökningen är Malug-Sälen som ligger på en ökning med 44,3 %

”Det är anmärkningsvärt att elnätsavgifterna fortsätter att öka samtidigt som konsumentprisindex inte ökat alls” - Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgerssonsgruppen.

Idag finns det endast ett elnätsföretag inom varje geografiskt område. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och granskas av den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen.

Bildkälla: Eon