Publicerat 2014-12-01 11:01.

Andelen som väljer elavtal med rörligt pris ökar och är fortsatt den mest vanliga formen av avtal. Det rapporterar Energimyndigheten.

Källa: Energimyndigheten Bild:

Under årets tredje kvartal ökar andelen som väljer ett elavtal med rörligt pris framför bundet. Därmed är det än vanligare att välja ett rörligt elavtal. I september i år hade 41,2 procent ett rörligt elavtal, samtidigt som 36,9 procent valde ett avtal med 1 till 3 års bindningstid. Vilket ska jämföras med motsvarande period i fjol då andelen var 38,3 respektive 38,1 procent.

- Den stora anledningen till detta är de låga elpriserna som nu noterats under en längre period, säger Daniel Andersson på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Under kvartalet skedde 114 337 byten av elleverantörer bland landets hushåll. Vilket är en minskning med sju procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Priset på el ökade för hushållskunder i september månad i jämförelse med augusti i år. Det på grund av lägre utomhustemperaturer och därmed ökad elanvändning. Sett till september i fjol är dock de rörliga priserna fortsatt låga, då de ligger åtta till nio procent lägre.