Publicerat 2015-04-20 11:21.

EU-kommissionen begär att Sverige inför krav på individuell mätning samt debitering av värme och varmvatten men anledning av att det fattas lagstiftning inom området. Så är inte fallet menar Fastighetsägarna.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Bios (CC BY-SA 3.0)

EU-kommissionen ställer inte bara krav utan hotar även att stämma Sverige inför EU-domstolen som följd av att det ska fattas lagstiftning gällande individuell mätning samt debitering av värme och varmvatten. Fastighetsägarnas miljöchef Yogesh Kumar säger att det visst finns en lagstiftning i Sverige och menar att stämningshotet från kommissionen är ett högst olämpligt försök att inverka på Boverkets aktuella utredning gällande effekter i befintliga byggnader.

- EU-kommissionen har fel när de säger att det saknas lagstiftning. Det finns redan lagkrav på att utrustning för individuell mätning och debitering ska installeras om det är kostnadseffektivt, kommenterar Yogesh Kumar.

- Däremot avvaktar regeringen med att utfärda tillämpningsföreskrifter i avvaktan på Boverkets vidare utredning om kostnadseffektivitet för sådana åtgärder.

Boverket har tidigare genomfört en utredning om kraven på individuell mätning samt debitering av värme och varmvatten i nybyggnad och ombyggnad. Av slutrapporten framkom då att det i större delen av fallen ej är kostnadseffektivt med mätning av varmvatten- samt värmeförbrukning på en individuell nivå.

- Det är mycket olyckligt att EU-kommissionen nu försöker driva igenom krav på individuell mätning och debitering i Sverige, trots att det inte är kostnadseffektivt, säger Kumar.