Publicerat 2014-12-10 10:32.

I fjol uppgick den privata bostadsmarknadens omsättning för bostäder till 274 miljarder kronor. Det rapporterar Svenska Mäklarhuset.

Under 2013 bytte privatbostäder ägare till ett värde om 274 miljarder svenska kronor. Av dessa utgjorde bostadsrätter 152 miljarder och villor samt radhus runt 121 miljarder kronor.

Sammanlagt bytte 153 878 stycken privata bostäder ägare under det föregående året, varav 99 365 var bostadsrätter och 54 513 var villor och radhus. Det betyder att närmare tio procent av landets bostadsrätter fick en ny ägare. Samtidigt överläts endast tre procent av landets villor och radhus.

- Att vi flyttar mer sällan har definitivt att göra med att köpet av småhus ofta sker senare i livet och inte sällan vid familjebildande ålder, till skillnad från bostadsrätten som för många är ett första steg in på bostadsmarknaden. I unga år är man dessutom mer lättrörlig, även på bostadsmarknaden. Men att vi idag har en så låg omsättning på villamarknaden som 3 procent är inte bra för någon. Såsom marknaden ser ut har vi en äldre generation som sitter kvar i sina villor på grund av låga bostadskostnader som låser marknaden för nästa generations småbarnsfamiljer som gärna vill in på villamarknaden. Men jag tänker även på föräldrar som har vuxna barn som fortfarande bor hemma, vilket leder till att föräldrarna inte kan flytta, säger Svenska Mäklarhusets analyschef Claudia Wörmann i ett pressmeddelande.

Det är främst storstadsregionerna som står för omsättningen av bostadsrätter, då de utgör hela 82 procent av den totala summan. Inom Skåne, Västra Götaland och Stockholms län byttes bostadsrätter alltså för 125 miljarder kronor i fjol. Det betyder att 64 446 av de 99 365 ägarbyten av bostadsrätter skedde i en storstadsregion. Räknat i kronor, stod även storstadsregionerna för en majoritet av småhusens omsättning. Över 77 miljarder av totalt 121 miljarder kronor omsattes inom Stockholm, Västra Götaland och Skåne län i fjol, vilket betyder 25 869 överlåtelser.

BOSTADSMARKNADEN SVERIGE 2013


Totalt antalAntal överlåtelserOmsättningTotal volym
Bostadsrätter1 011 03699 3659,8 %152 326 545 SEK
Småhus1 834 14454 5133 %121 945 581 SEK
TOTALT2 845 180153 8785,4 %274 272 126 SEK