Publicerat 2014-12-09 09:42.

Andelen som tror på fortsatt ökade bostadspriser minskar. Det visar den senaste Boprisindikatorn från SEB.

Andelen som anser att priserna på bostäder kommer att öka de närmsta året minskar med en procent, och uppgår till 66 procent. Samtidigt ökar andelen som tror på sjunkande priser till tolv procent, vilket kan jämföras med tio procent föregående månad. De som menar att priserna förblir oförändrade uppgår till fjorton procent, vilket är en minskning med en procent från förra månaden. Därmed sjunker SEB:s boprisindikator till 54 - ett tapp med tre enheter.

- Det är nu tredje månaden i rad som Boprisindikatorn backar och den ligger nu tio enheter lägre än vid den senaste toppen i september. Både beskedet om amorteringskrav och diskussionen om ytterligare krav på bolånetagarna har säkert bidragit till nedgången. Det vi ser nu kan mycket väl vara starten på en trend nedåt för boprisförväntningarna och kanske ett steg mot en lugnare utveckling på bostadsmarknaden, säger Jens Magnusson, privatekonom hos SEB, i ett pressmeddelande.

De i undersökningen tillfrågade hushållen tror att reporäntan når 0,52 procent om ett års tid, en ökning med 0,10 procent från föregående månad. Hushållen går alltså emot Riksbankens prognos som säger att räntan förblir 0 procent fram till år 2016.

- Det är överraskande att skillnaden mellan hushållens ränteförväntningar och Riksbankens prognos är så pass stor och dessutom ökar. Hushållen tror i det här fallet på en tidigare räntehöjning än både Riksbanken och marknaden i övrigt, säger Jens Magnusson.

Fem procent av hushållen med helt, eller delvis, rörlig ränta på sina bostadslån har planer att binda sin ränta inom de närmsta tre månaderna. Vilket är en minskning med två procent från förra månaden, då andelen uppgick till sju procent.

Beroende på var i landet man är bosatt skiljer sig åsikterna om bostadspriserna. Inom Stockholmsområdet backar boprisindikatorn fyra enheter, ned till 66, medan den ökar i Skåne samt Västra Götaland med en enhet vardera. Ett fall av boprisindikatorn sker även i Norrland där den tappar nio enheter och uppgår till 53, samt i Östra Götaland med två enheter ned till 50.


BOPRISINDIKATORN de senaste tolv månaderna

DEC-13JAN-14FEB-14MAR-14APR-14MAJ-14JUN-14JUL-14AUG-14SEP-14OKT-14NOV-14DEC-14
53494754556056646264595754