Publicerat 2014-11-20 12:04.

Under årets tre första kvartal har antalet påbörjade lägenhetsbyggen ökat. Det visar statistik från Statistiska Centralbyrån.

Sammanlagt påbörjades bygget av 25 900 lägenheter (preliminär siffra) årets tre första kvartal. Vilket är en ökning med 23 procent, eller 4 833 stycken, i jämförelse med motsvarande period i fjol. Av det totala antalet påbörjade byggen utgjorde lägenheter i småhus 5 400 stycken och flerbostadshus 20 500. Det ger en ökning med 16 respektive 25 procent från föregående år. Samtidigt utgjorde påbörjade ombyggnationer av flerbostadshus 1 800 av det totala antalet, vilket är en minskning med 569 lägenheter från år 2013.ANTAL BOSTADSLÄGENHETER SOM PÅBÖRJATS 1-3 KVARTALET 2013/2014

Alla lägenheter jan-sepAlla lägenheter jan-sepDärav småhus jan-sepDärav småhus jan-sepDärav flerbostadshus jan-sepDärav flerbostadshus jan-sep
Län201320142013201420132014
Hela riket21 06721 4044 6674 45516 40016 949
Stockholm4 2052 5401332524 0722 288
Göteborg1 1201 7311531629671 569
Malmö7314914362688429
Stockholms8 4608 1821 3871 3347 0736 848
Uppsala1 4901 7072031131 2871 594
Södermanlands40851093110315400
Östergötlands7461 3732253305211 043
Jönköpings34721712293225124
Kronobergs404412106175298237
Kalmar295190829221398
Gotlands87128311856110
Blekinge13027352795-
Skåne2 2312 0066064841 6251 522
Hallands573469196189377280
Västra Götalands3 1143 4088587642 2562 644
Värmlands135167876148106
Örebro618320144101474219
Västmanlands4404209184349336
Dalarnas202132578614546
Gävleborgs114181614953132
Västernorrlands352463554-192
Jämtlands1197863305648
Västerbottens692785100141592644
Norrbottens42744685120342326