Publicerat 2015-01-12 11:27.

Allt fler tror att bostadspriserna stiger under 2015. Det visar SEB:s senaste Boprisindikator.

De senaste tre månaderna (oktober-december) har SEB:s Boprisindikator sjunkit. I januari ser det dock annorlunda ut. Då svarar 69 procent av de tillfrågade hushållen att de tror på ökade bostadspriser det kommande året, vilket är tre procent fler än i december månad. Samtidigt minskar andelarna som tror att priserna kommer sjunka samt förbli oförändrade med två procent vardera. Indikatorn uppgår därmed till 59 i januari, vilket är fem punkter högre än föregående månad.

- Efter tre raka månader av sjunkande Boprisindikator vänder förväntningarna nu åter uppåt. Två bidragande orsaker är sannolikt den minskade politiska osäkerheten i samband med att extravalet avblåstes och Riksbankens signaler om att reporäntan kommer att vara noll under lång tid framöver, säger Jens Magnusson, privatekonom vid SEB, i ett pressmeddelande.

När det gäller Riksbankens reporänta om ett år, tror hushållen i genomsnitt att räntan når 0,47 procent. Vilket är en minskning med 0,05 procent.

- Även om hushållens förväntningar ännu har en bit kvar ned till marknadens och Riksbankens egna prognoser, så rör de sig i den riktningen. Det är logiskt att förväntningar om lägre reporänta också leder till högre förväntningar på boprisutvecklingen, säger Magnusson.

Beroende på var i landet man är bosatt varierar åsikten på bostaspriserna. I Stockholm och Västra Götaland är boprisindikatorn oförändrad, samtidigt som den sjunker med två enheter i Skåne. Även i Norrland sjunker boprisindikatorn, och det med tre enheter. I Svealand samt Östra Götaland noteras en uppgång av indikatorn.

BOPRISINDIKATORN JAN(2014) - JAN(2015)

JAN-14 FEB-14 MAR-14 APR-14 MAJ-14 JUN-14 JUL-14 AUG-14 SEP-14 OKT-14 NOV-14 DEC-14 JAN-15
49 47 54 55 60 56 64 62 64 59 57 54 59