Publicerat 2014-10-06 12:51.

Över hälften av landets unga vuxna behöver ekonomiskt stöd från föräldrarna vid sitt första bostadsköp. Det visar en undersökning från Nordea.

Källa: Wikimedia Commons Bild: martinak15
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Så många som 59 procent, eller tre av fem, ungdomar mellan åldrarna 18-29 år är i behov av ekonomiskt stöd från sina föräldrar vid det första bostadsköpet. Ändå har tre fjärdedelar av landets ungdomar ett sparande, och endast nio procent inget sparande alls. 

Samtidigt ser 74 procent av landets unga personer sina föräldrar som de främsta ekonomiska rådgivarna. 31 procent av de tillfrågade menar att internet är en användbar källa för ekonomisk rådgivning och 25 procent ser sina vänner som främsta rådgivare.

- Bilden som tonar fram blir väldigt tydlig. Den här åldersgruppen behöver utan tvekan både ekonomiskt bistånd och ekonomiska råd av sina föräldrar, som man har stort förtroende för. Men viktigt att komma ihåg är att man genom att gå in som medlåntagare, minskar sitt eget låneutrymme. Det kan ju finnas behov av att ta nya lån även för föräldragenerationen, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar även att allt fler får bo kvar hemma hos föräldrarna. 67 procent av ungdomar i åldrarna 18-21 år bor i dag i föräldrahemmet, i jämförelse med 45 procent som bodde hemma under 2007. Majoriteten av de som bor kvar hemma betalar för sig, i medel 680 kronor varje månad - vilket i säg kan ses som ett ekonomiskt stöd från föräldrarna då kostnaden för ett eget boende hade varit betydligt högre. Femton procent av ungdomar som bor i studentlägenhet får även de hjälp med boendekostnaden av sina föräldrar, då i genomsnitt med 1 600 kronor per månad.

- Självklart vill vi stötta och hjälpa våra unga till att komma vidare i livet. Som förälder bör man dock vara medveten om att det ekonomiska ansvaret inte direkt upphör när studentmössan kommer på, säger Ingela Gabrielsson.