Publicerat 2015-03-13 09:56.

Mellan december 2014 och februari 2015 har bostadsmarknaden fortsatt vara rykande het. Det rapporterar Svensk Mäklarstatistik.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Brorsson (CC BY-SA 3.0)

Under tremånadersperioden december 2014 - februari 2015 har samtliga bostadskategorier noterats för en prisuppgång i landets alla regioner. Prisutvecklingen var +2 procent för villor samt +1 procent för bostadsrätter under perioden, vilket är en lika stor prisuppgång som mellan januari och februari i år. Samtidigt har årstakten ökat med +11 procent vardera på villa- och bostadsrättsmarknaderna.

Utvecklingen av bostadsrättspriserna skiljer sig stort mellan Sveriges tre största städer när det kommer till årstakt. I centrala Göteborg har priserna ökat med nästan dubbelt så mycket som i centrala Stockholm, dock är medelpriset per kvadratmeter betydligt högre i huvudstaden. Malmö halkar samtidigt efter där priserna endast ökat med åtta procent de senaste tolv månaderna.

- Särskilt anmärkningsbara är uppgångarna på bostadsrätter i centrala Göteborg och Stor-Göteborg. På årsbasis är uppgången +18% i de centrala delarna och +16% i regionen. Detta medan ökningstakten i Stockholm följer riket och Malmö fortsätter att ligga under, så har Göteborg dragit ifrån jämfört med tidigare mätningar. Även villor har ökat mer i Göteborgsområdet än övriga riket, säger Svensk Mäklarstatistiks analyschef Per-Arne Sandegren i ett pressmeddelande.

BOSTADSRÄTTER

1 MÅNAD 3 MÅNADER 12 MÅNADER MEDELPRIS (KR/KVM)
SVERIGE +1 % +1 % +11 % 31 676 kr/kvm
Centrala Stockholm +2 % +3 % +11 % 77 466 kr/kvm
Stor-Stockholm +1% +2 % +11 % 47 532 kr/kvm
Centrala Göteborg +3 % +8 % +18 % 50 248 kr/kvm
Stor-Göteborg +3 % +4 % +16 % 34 870 kr/kvm
Centrala Malmö +3 % +2 % +8 % 24 301 kr/kvm
Stor-Malmö +2 % +2 % +7 % 20 569 kr/kvm

Även priserna på villor har ökat starkt i Göteborgsområdet de senaste tre månaderna. Sett till årstakt noteras dock den starkaste utvecklingen för Stor-Stockholm med +13 procent. Det genomsnittliga priset för en villa i Sverige uppgår i februari månad till 2 631 000 kronor.

VILLOR


1 MÅNAD 3 MÅNADER 12 MÅNADER MEDELPRIS
SVERIGE +2 % +2 % +11 % 2 631 000 SEK
Stor-Stockholm +2 % +3 % +13 % 4 643 000 SEK
Stor-Göteborg +1 % +5 % +12 % 3 848 000 SEK
Stor-Malmö +2 % +2 % +8 % 3 100 000 SEK

- Vid sidan av prisökningarna ser vi även andra faktorer som stöder den starka efterfrågan som råder på bostäder. Tiden från det att en bostad läggs ut som annons tills kontrakt skrivs har minskat de senaste kvartalen, bostäder säljs alltså snabbare. Vi ser också en ökning på skillnaden mellan det pris som bostaden annonserades för jämfört med vad den sen såldes för, avslutar Per-Arne Sandegren.