Publicerat 2015-02-25 15:04.

Efter en undersökning genomförd av Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) har de vanligaste störningarna grannar emellan tagits fram.

Varje år mottar SBC en hel mängd anmälningar gällande störande grannar i bostadsrättsföreningar. Företaget har nu undersökt vilka störningar som är vanligast runt om i landet.

Av undersökningen framkommer det att de allra flesta anmälningarna gäller hög musik samt högljutt festande. Dessutom är det vanligt med klagomål rörande rökare som osar in i andra bostäder och gemensamma utrymmen, samt bråkiga individer som skriker i sin lägenhet. 

- Den juridiska bedömningen av vad som är en störning kan vara svårt att avgöra för en bostadsrättsstyrelse. Därför bör man anlita sakkunnig hjälp som kan hantera störningsärende i ett tidigt skede. Det är också viktigt att dokumentera alla störningar, gärna med underskrifter och vittnen, för att kunna nå framgång om det leder till prövning i domstol, säger Monika Jukic, chefsjurist på Sveriges BostadsrättsCentrum, i ett pressmeddelande.

För att en störning ska leda till att åtgärder tas av bostadsrättsstyrelsen, ska den vara skadlig för hälsan eller försämra boendemiljön. Det krävs även först att störningarna anmäls till styrelsen, som ger berörd granne en tillsägelse. Följs inte tillsägelsen kan uppsägning av bostaden bli aktuell. 

VANLIGASTE STÖRNINGARNA

1. Hög musik

2. Högljutt festande

3. Rökare där det osar in i andra bostäder samt gemensamma utrymmen

4. Grannar som skriker och bråkar

5. Nedskräpning av både lägenheter och gemensamma utrymmen