Publicerat 2017-05-04 13:02.

Inte sedan 1992 har det färdigställts så många nya bostadslägenheter som under 2016. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Totalt sett under 2016 färdigställdes 42 441 bostadslägenheter i nybyggda hus. Inte sedan 1992 - för 25 år sedan - har en sådan hög siffra noterats då 57 319 nya lägenheter stod färdiga. Av det totala antalet lägenheter som färdigställdes under fjolåret fanns 31 030 stycken i flerbostadshus samt 11 411 i småhus. Ombyggnationer i flerbostadshus bidrog dessutom med 3 399 lägenheter under året.

I alla Sveriges län förutom tre, färdigställdes det fler lägenheter i nybyggda hus under fjolåret än året dessförinnan. Allra mest byggdes det i Stockholms län, där var tredje nybyggd lägenhet hittas. Samtidigt noteras Örebro som det län där det färdigställdes flest lägenheter per invånare - hela 8,4 lägenheter per tusen invånare jämfört med Stockholm läns 6,1 lägenheter per tusen invånare.

54 procent av lägenheterna i flerbostadshus var upplåtna med hyresrätt medan resterande 46 procent var upplåtna med bostadsrätt. Det varierar dock lokalt, där det i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg färdigställs främst bostadsrätter. Av lägenheterna i flerbostadshus klassificeras 3 487 stycken som studentbostäder. Inte sedan 2002 har lika många studentlägenheter färdigställts under ett år. 

Under fjolåret revs rekordlåga 463 lägenheter i flerbostadshus. Det är den lägsta siffran sedan statistik började föras 1949. Av samtliga lägenheter som började rivas under 2016 var 82 procent belägna utanför landet storstadsområden.