Publicerat 2015-04-24 12:23.

Hushållen skruvar nu upp renoveringstakten. Det rapporterar branschorganisationen Bygg- och Järnhandlarna.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Visitor7 (CC BY-SA 3.0)

I mars månad ökade försäljningen inom bygg- och järnhandeln med 12,5 procent. Sett till första kvartalet i år har försäljningen stigit med 8,4 procent, det trots ett mycket starkt fjolår. Den överraskande stora ökningen är främst ett resultat av regeringens förslag om sänkt ROT-avdrag samt rekordhöga bostadspriser.

- Jag trodde aldrig att vi skulle få en sådan fantastisk tillväxt i försäljningsvolymen under mars mot bakgrund av att vår jämförelsemånad, mars 2014, var en rekordmånad med en uppgång på 20 %, men branschen slutar aldrig att förvåna, säger Bygg- och järnhandlarnas VD Ulf S. Gustafsson i ett pressmeddelande.

Hushållen har med det ökat renoveringstakten. Vilket även bekräftas av Skatteverkets siffror där det för mars månad noteras en ökning med 11,5 procent i ROT-utbetalningar. Samtidigt kan höjda krav på amortering samt ett sänkt ROT-avdrag leda till en svagare tillväxt, eller en negativ sådan, inom bygg- och järnbranschen de kommande åren.

- Den aviserade nerdragningen av ROT-avdragen kan ha haft viss inverkan redan i mars men där förväntar vi oss ännu större tryck allt eftersom, säger Gustafsson.

- Nu går vi in i det som är branschens högsäsong och det skall bli intressant och se hur försäljningssiffrorna utvecklas då vi nu börjar jämföra oss med betydligt högre omsättning än vad som är fallet under första kvartalet.