Publicerat 2015-10-29 10:25.

De svenska hushållen oroar sig inte över höjda bolåneräntor. Det visar en färsk undersökning från Svensk Fastighetsförmedling.

Källa: Wikimedia Commons Bild: Kintaiyo (CC BY-SA 3.0)

De rekordlåga bolåneräntorna och ökande skuldsättningen till trots, är svenskarna inte oroliga över framtiden. Många menar att de har så pass koll på hur den privata ekonomin kommer påverkas vid en räntehöjning att det inte finns anledning till oro.

Av undersökningen framgår att fyra av tio svenskar som äger sin bostad tror att räntan kommer stiga med minst två procent under de kommande tre åren. Samtidigt svarar en av fyra att räntan inte alls kommer stiga så mycket. Bland de som inte äger sin bostad anser endast 31 procent att räntan stiger med minst två procent.

Hela 65 procent svenskarna uppger att de har bra koll på hur en förhöjd bolåneränta skulle komma att påverka boendekostnaden. Andelen som säger sig ha koll på hur sin privatekonomi påverkas är högst bland de som bor i Stockholms län. Bland enbart bostadsrättsägare menar 82 procent att de har god kunskap om hur ekonomin påverkas vid en höjd ränta.

Tre av fyra bostadsägare svarar även att de inte är oroliga över effekterna en höjd bolåneränta bringar, medan 19 procent säger sig vara delvis oroliga. Bland svenskarna överlag minskar osäkerheten och oron ju högre upp i åldern man kommer.

- Det är tydligt att gemene man anser sig ha bra koll på sin ekonomi och effekterna av olika typer av förändringar. I samband med bostadsköp görs beräkningar av boendekostnaden där både mäklare, banker och kunderna själva simulerar effekterna av olika storlek på amortering och ränta, vilket skapar både insikt och trygghet. Det hade förvånat mig om inte oron var lite större bland de yngsta, som ju ofta skaffat bostad mer nyligen, kommenterar Tanja Ilic, VD Svensk Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.