Publicerat 2015-04-23 08:22.

Finansinspektionen (FI) går inte vidare med amorteringskravet som skulle träda i kraft den 1 augusti i år.

FI meddelar under torsdagsmorgonen att myndigheten ej väljer att gå vidare med amorteringskravet. Det då kammarrätten i Jönköping bedömer att det är tveksamt om FI har stöd i lagstiftningen för att införa regler om amortering.

Enligt FI finns det stöd i lagstiftningen, men delar samtidigt Kammarrättens syn om att inga tveksamheter bör finnas kring regler av sådant slag.

I pressmeddelandet skriver FI:

"FI konstaterar att rättsläget är osäkert och att FI:s mandat behöver förtydligas. FI går därför i dagsläget inte vidare med amorteringskravet."

Kammarrätten i Jönköping och ytterligare remissinstanser bedömer att det finns en "osäkerhet i lagen". Vilket är en bedömning som FI respekterar och väljer därmed att stoppa arbetet med amorteringskravet. FI bedömer dock att ett amorteringskrav fortfarande behövs.

- Vi tycker att vi har gjort en väldigt rimlig bedömning, kommenterar vikarierande generaldirektör Martin Noréus under en presskonferens på torsdagen.

- Det finns inga övertygande samhällsekonomiska argument för att inte införa amorteringskrav, säger han.

Enligt FI är kreditmarknaden i dag ej akut men riskerar att bli ett samhällsproblem. Den höga skuldsättning som råder kan bli förödande för banksystemet och samhällsekonomin.

FI menar att remissinstanserna gjort en snävare tolkning av Sundhetsregeln än myndigheten själv. Att man inriktar sitt resonemang på förarbeten som togs fram i början av 00-talet.

- Vi anser att en sådan här bestämmelse måste läsas i ljuset av hur verkligheten ser ut i dag, säger FI:s chefsjurist Per Håkansson.

"Frågan om ett amorteringskrav är lika angelägen som tidigare. Jag delar Finansinspektionens syn att det behövs ett amorteringskrav. Amorteringskravet är en bland flera åtgärder som bör vidtas för att minska riskerna med hushållens skuldsättning och öka motståndskraften i svensk ekonomi. Men det behöver komma på plats så snart som möjligt. Därför är det viktigt att FI:s mandat förtydligas och att förutsättningarna för ett amorteringskrav nu utreds skyndsamt", kommenterar Riksbankschef Stefan Ingves i ett pressmeddelande efter FI:s besked.