Publicerat 2014-10-08 09:55.

Svenska Bankföreningen rekommenderar att alla nya bolån med belåningsgrad över 50 procent ska amorteras. Målsättningen - en sundare amorteringskultur.

Källa: Bild: Madelene Kristensson

Svenska Bankföreningen gick under gårdagen ut med en rekommendation om att alla nya bolån, med en belåningsgrad på över femtio procent, ska amorteras. Det efter att senast i mars i år rekommenderat höjda krav på amortering på nya bolån med en belåningsgrad på över sjuttio procent. Samtidigt får sedan juni-juli månad alla nya bolånetagare en individuell amorteringsplan från sin bank.

- Vi anser att 50 procent är en bra nivå för att vi ska uppnå en sund amorteringskultur i Sverige. Vi har även inlett en dialog med berörda myndigheter om i vilken takt amortering bör ske, säger Svenska Bankföreningens VD Thomas Östros i ett pressmeddelande.

- Vi vill verka för att det i en sund privatekonomi ska vara naturligt för låntagare att betala av på sina bolån för att därigenom minska ekonomisk sårbarhet. Många hushåll bygger inte upp den buffert som kan vara nödvändig att ha om de ekonomiska förutsättningarna förändras. Därför kommer vi att gå ett steg till så att fler bolånetagare amorterar på sina lån, fortsätter Östros.

Swedbank kommenterar den nya rekommendationen från Bankföreningen med att det nu ökar chanserna för att Riksbanken sänker räntan redan i år. Dessutom menar banken att bostadsmarknaden kommer att lugna sig i och med det nya amorteringsförslaget.