Publicerat 2014-08-22 13:19.

Allt färre vräks från sina bostäder. Det rapporterar Kronofogden idag.

Källa: Wikimedia Commons Bild: RoadWay Van Lines (CC BY 4.0)

Under årets första sex månader har antalet vräkningar minskat med 10 procent. Totalt har 1 201 hushåll vräkts det första halvåret. En minskning av antalet ansökningar gällande vräkning har också skett. Totalt tog Kronofogden emot 3 593 vräkningsanmälningar, vilket motsvarar en sänkning med 19 procent jämfört med samma period under föregående år.

- Det här tyder på att vi börjar se effekter av det vräkningsförebyggande arbetet och att parterna nu löser situationen utan att Kronofogden behöver kopplas in, säger Johan Krantz på Kronofogden i ett pressmeddelande.

Myndigheten har även sammanställt hur många barn som drabbats av verkställande vräkning och vräkning under halvåret. Totalt berördes 252 barn av verkställande vräkning, vilket ligger på samma nivå som fjolårets siffror. Antalet barn som istället drabbats av vräkning har minskat med 11 procent mellan januari och juni. Totalt berördes 126 stycken barn av vräkning.

I nuläget är barn inblandade i 20 procent av landets vräkningar. Dock ska tilläggas att ett barn aldrig varit ensam hemma vid en vräkning meddelar Kronofogden. Av de vräkningar som sker där barn berörs har Socialtjänsten medverkat vid alla tillfällen förutom sex stycken, vilket motsvarar en minskning på närmare 50 procent jämfört med samma period under 2013.


Så går en vräkning till

Betalar du inte din hyra eller bryter mot hyreskontraktet på annat sätt kan din hyresvärd skicka en ansökan om vräkning till Kronofogden. En så kallad ansökan om betalningsföreläggande, vilket betyder att hyresvärden får ett bevis om att vräkningen är laglig. Du som hyresgäst får, efter värdens ansökan, ett brev hem där kravet beskrivs samt ett delgivningskvitto som ska undertecknas. Delgivningskvittot är enbart en försäkran om att du mottagit kravet, inte ett godkännande.

Anser du som hyresgäst att kravet är felaktigt kan du bestrida det genom att förklara vad du anser vara felaktigt och varför i ett brev till Kronofogden. Är kravet korrekt ska du följa instruktionerna i föreläggandet eller helt enkelt kontakta din värd om det finns en lösning på problemet, till exempel en avbetalningsplan.

Beror vräkningsansökan på obetald hyra, finns möjlighet att få bo kvar i bostaden, om skulden betalas inom tre veckor - så kallad återvunnen hyresrätt. De tre veckorna gäller från och med den dag du får information om hur du kan gå tillväga för att återvinna hyresrätten.

Har ingen lösning diskuterats fram kan hyresvärden vräka dig från bostaden och tömma den. Du som hyresgäst får ett brev hem som informerar om när vräkningen kommer ske. Kronofogden rekommenderar dig som ska vräkas att själv tömma bostaden och lämna in nyckeln till värden innan vräkningsdatum.

När dagen för vräkning anlänt kommer både hyresvärd och Kronofogden att besöka din bostad. En flyttfirma ansvarar för att tömma bostaden om saker finns kvar. De ting som flyttfirman tömmer bostaden på magasineras i max tre månader. "Skräp" som matvaror, icke diskat porslin, fuktiga kläder och tyger slängs direkt. Bostaden får dessutom nytt lås. Du som tidigare hyresgäst står för kostnaden av flyttfirma, flyttstädning, och magasinering. 

Källa: Kronofogden