Publicerat 2015-10-01 12:08.

Mellan 2014 och 2015 noteras den lägsta hyreshöjningen på åtta år. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Källa: Bild: David Castor

Under perioden 2014-2015 ökade hyrorna i genomsnitt med 1,3 procent. Inte sedan år 2007 har hyreshöjningen varit på så låg. Mellan 2007 och 2015 har hyreshöjningen varierat mellan 1,3 och 3,3 procent.

Höjningen har varit störst (1,5%) i kommuner med över 75 000 invånare, bortsett från Stor-Göteborg och Stor-Stockholm. Den längsta höjningen tillskrivs Stor-Göteborg, med en hyreshöjning om 1,2 procent under året. Hyran i kommuner med mindre än 75 000 invånare samt i Stor-Stockholm har ökat med 1,3 procent i snitt.

Den genomsnittliga hyran per månad för en trerumslägenhet var 6 385 kronor. I kommuner med färre än 75 000 invånare är hyran mer än 1 200 kronor lägre än i storstäder.

Hyreshöjningarna har varit lägre överlag under 2000-talet samt slutet av 1990-talet jämfört med 1970-, 80- och inledningen av 90-talet. Störst ökning av hyran noterades mellan 1990-1992, vilket var en följd av förändringar av skatt och subvention. Allra högst var höjningen år 1991, då hyrorna ökade med i genomsnitt 30 procent.

Hyresförändring 2007-2005

ÅrHyresförändring
2014/2015+1,3 %
2013/2014+1,7 %
2012/2013+2,2 %
2011/2012+2,8 %
2010/2011+2,4 %
2009/2010+1,6 %
2008/2009+3,3 %
2007/2008+2,7 %