Publicerat 2014-12-19 10:09.

Sveriges största mäklarföretag, Fastighetsbyrån, har åter igen frågat sina mäklare om läget på bostadsmarknaden i "Mäklarpanelen". Det har då visat sig att majoriteten av bolagets fastighetsmäklare tror på oförändrade priser nästa år.

Källa: Bild: Fastighetsbyrån (CC BY-SA 3.0)

Av Fastighetsbyråns mäklare landet över, svarar 49,3 procent att priserna på bostadsrätter kommer vara oförändrade under 2015. Nästan lika många, 47,1 procent menar samtidigt att bostadsrättspriserna kommer att stiga kommande år. När det gäller priset på villor, anser 52,3 procent att priserna står still nästa år, medan något färre - 42,9 procent - svarar att priserna kommer att öka.

- Den sammantagna bilden är oförändrade eller svagt stigande priser under nästa år vilket känns naturligt efter den väldigt heta marknad som varit i år. Många av mäklarna refererar till att amorteringskravet kan dämpa efterfrågan och priserna något. Samtidigt som många tar upp bostadsbristen som en faktor som håller priserna uppe. I Malmö, där priserna släpat efter, tror flest mäklare att priserna kommer gå upp. Och i Stockholm, där vi haft stora prisökningar, tror fler att priserna inte fortsätter att stiga, säger Fastighetsbyråns VD Lars-Erik Nykvist i ett pressmeddelande.

Fastighetsmäklarna anser fortfarande att det är säljarens marknad som råder. Genomsnittet över en skala från 0-10, där köparna representerar 0 och säljarna 10, landar på 7,84.